Vol515女神王馨瑶yanni心愿旅拍高开长裙半撩露黑丝裤袜秀翘臀诱惑写真68P王馨瑶美媛馆

Vol515女神王馨瑶yanni心愿旅拍高开长裙半撩露黑丝裤袜秀翘臀诱惑写真68P王馨瑶美媛馆

先以小承气汤少少与之,和胃中之火,令小安后,以前药增至一升,去肠中之结。阴邪传里者,则留于心下为痞,以心下为阴受气之分也。

故喘咳,发热不渴,服汤已而渴,则水寒解矣。 是主血所生病者,狂疟温淫,汗出鼽衄,口唇胗,颈肿喉痹,大腹水肿,膝膑肿痛,循膺乳、气街、股、伏兔、外廉、足跗上皆痛,中指不用。

经曰:热淫于内,治以咸寒;火淫于内,治以苦寒。若不云如柔痉,恐医人认以为太阳经风寒之邪未解,反疑其当用发汗之药。

木实本以金平之,然以其气正强而横,金平之则两不相伏而战,战则实者亦伤,虚者亦败。大渴欲饮水,其腹必满,停饮之满也。

以上皆用药之大要,更详别证,于前随证治病药内逐旋加减用之。膻中者,心主之宫城也。

然荣卫之所以流行者,皆本乎肾中先天之一气,故又皆以气言,曰荣气、卫气也。伤寒脉浮紧者,麻黄汤诚为主剂矣。

Leave a Reply